پاشنه آشیل وکلا

و مشـاوران مالیاتــی

تحریر لوایح مالیاتی

درباره این دوره

در این محصول که یک محصول فنی در خصوص مهارت تخصصی لایحه نویسی مالیاتی است تمام تلاش خود را نموده ایم تا به زبانی ساده مفاهیم را به شما عزیزان منتقل نماییم، از آنجایی که تحریر لایحه یک مهارت تخصصی است و اساتید و فعالان با سابقه این مهارت را پاشنه آشیل خود می دانند نسبت به تدریس این امر تا کنون اقدامی ننموده اند.
در حالی که تحریر لایحه مالیاتی یک منبع درآمد عالی است و از سوی دیگر با تغییراتی که در سازمان امور مالیاتی رخ داده است و ارجاع عموم پرونده ها به هیئت های حل اختلاف مالیاتی، نقش لایحه نویسی بیش از پیش نمود داشته و اهمیت و نقش آن در کاهش مالیات مودیان امری بدیهی شده است، لذا بر آن شدیم تا نسبت به طراحی و تدوین این مقوله اقدام نماییم.
امید است که با مشاهده این محصول بتوانید گام های اولیه تحریر لایحه مالیاتی را برداشته و با تکرار و تمرین در این حوزه متخصص گردید. طراحی این دوره با تکیه بر تجربه های اجرایی و تدریس خانم آتشگاه در گذشته آغاز و با توجه به بازخوردها و پیشنهادات بیش از 1000 شرکت کننده قبلی تکمیل شد.

شرایط دوره کارشناسی مالی و مالیاتی

شـــرایط کلــی دوره

پیش نیاز های این دوره آموزشی

برای ورود به این آموزش شما باید به قوانین و مقررات مالیاتی تسلط داشته باشید، چرا که این محصول از دو بخش اصلی ادبی و فنی تشکیل شده است و در قسمت فنی شما زمانی می توانید به درستی استدلال و استنباط نمائید که به موارد قانونی مسلط باشید و بتوانید لایحه مستند به مستندات قانونی و مستدل به مواد قانونی تحریر نمائید.

پس با این توضیحات تسلط به قوانین مالیاتی امری ضروری در این آموزش می باشد، کما اینکه تسلط به سایر قوانین می تواند مسیر یادگیری این محصول را برای شما هموارتر نماید

دستاوردهای این دوره

تحریر لوایح مالیاتی

مخاطبان این دوره آموزشی

 • وکلای مالیاتی
 • مشاورین مالیاتی
 • حسابداران
 • مدیران مالی و مودیان
 • مدیران عامل

سرفصل های دوره

قوانین و مقررات مالیاتی
 • اصول و مبانی لایحه نویسی
 • اصطلاحات و مفاهیم کاربردی
 • اوراق شناسی
 • پرونده خوانی
 • دادرسی مالیاتی
 • آغاز تحریر لایحه مالیاتی
 • تجزیه و تحلیل لوایح مالیاتی
پیوست ها
 • چک لیست مطالعه پرونده
 • مسئله های تمرین لایحه نویسی

مـــــــدرس دوره

مدرس و وکیل مالیاتی، عضو کمیته امور مالیاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برگزار کننده دوره های تخصصی در حوزه مالیاتی، طراح و برگزار کننده اولین دوره‌های لایحه نویسی، اوراق شناسی، واکاوی پرونده های مالیاتی، مشاوران مالیاتی و وکیل مالیاتی در کشور با شعار تلاش برای ارتقا دانش مالیاتی جامعه مالی و حقوقی و برگزار کننده دوره های آمـــوزشی تـــخصصی در حوزه مـــالی و مــالیاتی مـــی‌باشد.

مدرس دوره کارشناسی مالی و مالیاتی

دوره تحریر لوایح مالیاتی

قیمت : 800.000 تومان