پادکست

مالیات اشخاص حقوقی

پادکست ۲: دانستنی های مالیات اشخاص حقوقی

مالیات اشخاص حقوقی   بیشترین سوال این است شخص حقیقی باشیم یا حقوقی؟ خیلی از مودیان اطلاعی درباره شخص حقوقی و راجب شکل گرفتن و جزئیات آن را ندارند باید بدانیم که می خواهیم شخصیت حقوقی باشیم یا حقیقی؟ بسته به نوع فعالیت مشتریان و حجم فعالیت می باشد. به عنوان مثال: اگر شخصی هستید …

پادکست ۲: دانستنی های مالیات اشخاص حقوقی ادامه »

مشمول و غیر مشمول مالیات

پادکست ۱: اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

الیاتیا ، مشمول و غیرمشمول مالیاتی قبل از پرداختن به مبحث اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات می‌بایست بدانیم، مالیات هزینه اجتماعی است که مردم بابت هزینه های کشور پرداخت می کنند . که منابع مختلفی دارد . در کشور ما دو نوع مالیات داریم: ۱. مالیات های مستقیم   ۲. مالیات های غیر مستقیم …

پادکست ۱: اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات ادامه »