#مشاور مالیاتی

عدم فعالیت

شرکت های فاقد فعالیت مالیات می پردازند؟ تفاوت عدم فعالیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی: هر شخص حقوقی به محض ایجاد شدن یا اصطلاحا شخصیت متولد می شود اولین تکلیف مالیاتی که دارد ابطال تمبر سرمایه می باشد، ابطال تمبرسرمایه با اسنتاد به ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 که از اول سال …

عدم فعالیت ادامه »

مشاور مالیاتی اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی و شرکت ها به دلیل عدم آگاهی نسبت به قانون مالیات های مستقیم درگیر مشکلات مالیاتی هستند، این اشخاص نیازمند یک مشاور مالیاتی اشخاص حقوقی هستند. مشاور مالیاتی اشخاص حقوقی تمامی اشخاص حقوقی و شرکت ها درگیر مشکلات مالیاتی هستند که ناشی از عدم آگاهی آنها نسبت به قانون مالیات های مستقیم می …

مشاور مالیاتی اشخاص حقوقی ادامه »

مشاور مالیاتی شرکت چه وظایفی دارد؟

مشاور مالیاتی شرکت ها: افراد، شرکت ها و یا سازمان های در بعضی مواقب قصد دارند برای مجموعه خود مشاورو یا وکیل مالیاتی داشه باشند که در ادامه به بررسی و آشنایی با این موضوع می پردازیم. مشاور مالیاتی شرکت ها تمامی افراد از تمامی کشورها تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و یا قصد این …

مشاور مالیاتی شرکت چه وظایفی دارد؟ ادامه »