مالیات کار در منزل

مالیات مشاغل خانگی

ما درفضای مجازی خیلی چیزها یاد میگیریم مثل تکنیک بورس پرورش گل و گیاه و……. کسانی که در فضای مجازی فعالیت دارند و کسب و کار دارند شما هم مشمول پرداخت مالیات بر انجام تکالیف مالیاتی هستید. موضوع مهم این است قانون یک بحث است و بحث دیگر ساختار ها و امکان ردیابیش میباشد یا …

مالیات مشاغل خانگی ادامه »