مالیات ارث

معافیت مالیاتی فعالیت کشاورزی

معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی

معافیت مالیاتی فعالیت کشاورزی : همان گونه که در مقالات پیشین به تعریف مالیات و انواع آن پرداخته شد، در این جستار فعالیت‌های کشاورزی و معافیت مالیاتی مربوط به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق ماده81 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش …

معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی ادامه »

مشمولین مالیات بر ارث

مشمولین مالیات بر ارث چه کسانی هستند؟

مشمولین مالیات بر ارث چه کسانی هستند؟ تمام وراث متوفی که با وی رابطه نسبی یا سببی دارند با تحقق فوت، در صورت وجود ماترک مشمول مالیات بر ارث هستند تا بتوانند مالک ماترکی باشند که به آن ها به ارث می رسد. طبق ماده 18 قانون مالیات‌های مستقیم، وراث به 3 طبقه تقسیم می‌شوند. …

مشمولین مالیات بر ارث چه کسانی هستند؟ ادامه »