ارزش افزوده

معامله با خود

یکی از سوالاتی که کارفرمایان در تغییر قانون ارزش افزوده جدید میپرسند: اینکه میخوان از کارخونه خودشون جنس ببرن حسابدار میگه باید فاکتور بزنم داستان چیه ؟ بله درست میگن ، با تغییرات ارزش افزوده این اتفاق باید بیفته و باید صورتحساب بزنید. جدیدا” دارم می بینم که سوالهای ارزش افزوده رو به فزونی میره! …

معامله با خود ادامه »