دوره تخصصی آموزش تحریر لایحه مالیاتی

800,000 تومان

محصولی ویژه وکلای مالیاتی و افرادی که به صورت تخصصی در حوزه مالیات فعالیت دارند.نوع دوره

غیر حضوری

سطح دوره

فوق حرفه ای