قانون پایانه های

فروشگاهی و سامانه مودیان

درباره این دوره

قانون پایانه های فروشگاهی، سامانه موددیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده دو قانون مهم جهت شفافیت فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی می باشند.اشخاص حقیقی، حقوقی،  فعالان اقتصادی و تمامی کسب و کارها که مشمول اجرای این قانون هستند بایستی آشنایی کامل با قوانین و مقررات مرتبط با این قانون را داشته باشد.

با توجه به اینکه ازتاریخ 01/08/1401 تمامی شرکت های بورسی، از تاریخ  01/10/1401 تمامی شرکت های دولتی فراخوان شده اند و از تاریخ 01/01/1402 تمامی اشخاص حقوقی فراخوان خواهند شد. در این محصول تلاش کردیم صفر تا صد این قانون را از کلیات و تعاریف تا تشویقات و نظارت بر اجرا بیان کنیم.

شرایط دوره کارشناسی مالی و مالیاتی

شـــرایط کلــی دوره

این دوره مناسب چه افرادی است؟

 • حسابداران
 • مدیران مالی
 • مودیان مالیاتی
 • مشاوران و وکلای مالیاتی

دستاوردهای این دوره

دستاوردهای دوره مالی و مالیاتی

سرفصل های دوره

قوانین و مقررات:
 • تعاریف و مفاهیم
 • تکالیف اشخاص مشمول
 • تکالیف سازمان، دستگاه ها و مراجع ذی ربط
 • تشویق ها و تسهیلات
 • ضمانت های اجرایی
 • نظارت بر اجرا
نحوه کار با سامانه های مودیان:
 • دموی سامانه
 • تشکیل پرونده

مـــــــدرس دوره

مدرس و وکیل مالیاتی، عضو کمیته امور مالیاتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، برگزار کننده دوره های تخصصی در حوزه مالیاتی، طراح و برگزار کننده اولین دوره‌های لایحه نویسی، اوراق شناسی، واکاوی پرونده های مالیاتی، مشاوران مالیاتی و وکیل مالیاتی در کشور با شعار تلاش برای ارتقا دانش مالیاتی جامعه مالی و حقوقی و برگزار کننده دوره های آمـــوزشی تـــخصصی در حوزه مـــالی و مــالیاتی مـــی‌باشد.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان