Author name: f.hezghiah

ویژگی های وکیل مالیاتی خوب چیه؟ (قسمت اول)

تو این مجموعه ویدئو در مورد یک مشاور یا وکیل مالیاتی خوب صحبت می کنیم. وظیفه یک وکیل مالیاتی اگرچه تصور بسیاری از افراد این است که یک وکیل بایستی به همه قوانین اشراف داشته باشد اما لازم به ذکر است که علم حقوق به جهت گستردگی آن این امکان را ندارد که یک فرد …

ویژگی های وکیل مالیاتی خوب چیه؟ (قسمت اول) ادامه »