Author name: مریم آتشگاه

مفاصاحساب

مفاصا حساب مالیاتی : ماده 235 ق م م >>> سازمان موظف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کردن حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند . مفاصا چیست ؟ مفاصا نشان می دهد وضعیت مالیاتی شما تا آن …

مفاصاحساب ادامه »

پادکست ۱۲: مالیات بر ارث(قسمت ۱)

در این پادکست در خصوص بازه های زمانی موجود در مبحث مالیات بر ارث صحبت می کنیم. دوره بقایا مربوط به چه سالی می باشد؟ برای ارزش گذاری ماترک متوفی چه تاریخی ملاک می باشد؟

پادکست ۱۱: نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی

در این پادکست قصد داریم در مورد مبحث چالش برانگیز صدور صورتحساب های الکترونیکی و نحوه ارسال آن صحبت کنیم . برای ارسال صورتحساب های الکترونیکی چند روش وجود دارد؟ مودیان برای انجام این تکلیف تا چه زمانی مهلت دارند؟  

پادکست ۱۰: ماده ۱ق.م.م اشخاص مشمول مالیات

در این رشته پادکست ها قصد داریم مواد قانون مالیات های مستقیم را با زبانی ساده و دور از چهارچوب حقوقی شرح دهیم. اشخاص مشمول مالیات چه کسانی هستند؟ مالکیت عین و مالکیت منافع به چه معناست؟