||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

درباره مریم آتشگاه

درباره مریم آتشگاه

اینجا من فقط یک معلم یا مدرس هستم، با اینکه در دوران مدرسه هیچ وقت سرگروه خوبی نبودم و علاقه ای به درس دادن نداشتم، اما این ایام لذت بخش ترین بخش زندگی من حضور در کلاس درس است. مسیر مالیاتی برای من مسیر دشواری بود چرا که در آن زمان منابع درسی و آموزشی شدیدا محدود بود و از همه مهمتر الگویی هم برای شفافیت ادامه و مقصد این مسیر وجود نداشت. البته باید اشاره کنم در آن بازه مالیات موضوع جدی نبود و عموما با روابط حل و فصل میشد و صد البته که ارقام مالیاتی اعداد قابل توجهی هم نبود، اما به هر حال من وارد این مسیر شدم و جسته گریخته فعالیت کردم تا روزی که با صحبت هایی که با دوست پدرم داشتم تصمیم گرفتم که متمرکز روی امور مالیاتی تمرکز کنم و در این حوزه متخصص شوم. از آن ایام تا کنون مبتکر دوره های بسیاری برای اولین بار بوده ام که علت آن هم این بوده که خودم از صفر و بدون کمک هیچ فردی مسیر را پیدا کرده و طی نمودم و هر آنچه مرا به چالش می کشید و مسیر را دشوار می نمود اکنون به یک دوره یا محصول تبدیل نموده ام که عبارتند از لایحه نویسی مالیاتی، دوره وکیل مالیاتی، دوره واکاوی پرونده های مالیاتی، پرورش مشاوران مالیاتی، اوراق شناسی و پرونده خوانی به انضمام مجموعه قوانین مالیاتی ویژه مشاوران و و کلای مالیاتی. امیدوارم این مسیر هر روز در حال بهبودی و رشد باشد.

دغدغه های ما متفاوت است، همانگونه که موفقیت های ما متفاوت است.
در کنار این دغدغه ها بزرگترین هدف ما همراهی شما در راستای رشد و توسعه مهارت های حسابداری و مالیاتی است.

دکتر مریم آتشگاه

  • دبیر کمیته امور مالیاتی خانه صنعت معدن تجارت ایران
  • عضو اصلی کمیته تخصصی امور مالیاتی ستاد تسهیل
  • دکترای مدیریت بازرگانی- دانش آموخته حقوق 
  • مدرس مالیاتی مجموعه پاکشو
  • مدرس و منتور مالیاتی گروه نرم افزاری محک
  • مدرس اسبق اتاق بازرگانی ایران
  • مدرس اسبق سازمان بنادر و کشتیرانی
  • مدرس اسبق اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس
۳ کتاب

تخصصی

۸ دوره

آموزش تخصصی

+ ۱۰۰۰ دقیقه

تولید آموزش رایگان

+ ۵۰۰۰ دانشجو

دوره‌های آموزشی

نظرات برخی از دانش پذیران