||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۶: اصول و مفاهیم مالیاتی (قسمت اول)

maryam atashgahپادکست ۶- اصول و مفاهیم مالیاتی

از آنجایی که برای یادگیری هر مطلبی دانستن اصول و مفاهیم آن لازم است در این پادکست برخی از مفاهیم مالیاتی را شرح خواهیم داد.

  • تعریف عمومی از مالیات؟
  • مالیات مستقیم و غیرمستقیم به چه مالیاتی گفته می شود؟
  • به چه کسانی مامور سازمان امور مالیاتی گفته می شود؟

موضوع نقطه شروع در مالیات را میتوانید در پادکست قبلی بشنوید.