||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۵: نقطه شروع در مالیات

maryam atashgahپادکست پنجم: نقطه شروع در مالیات

هر مسیری یک نقطه آغاز دارد و ما برای اینکه بتوانیم به مقصد برسیم باید برای مسیرمان از ابتدا تا انتها برنامه ریزی کنیم. برای همین موضوع در این پادکست در خصوص گام اول جهت ورود به حوزه مالیاتی صحبت میکنیم،

در این پادکست به سوال مهمی که اغلب افراد در زمان ورود مطرح میکنند می پردازیم:

۱- نقطه شروع در مالیات از کجاست؟

موضوع صورت حساب الکترونیکی را میتوانید در پادکست قبلی بشنوید.