||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۱: اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات

مشمول و غیر مشمول مالیات

الیاتیا ،

maryam atashgahپادکست اول- اشخاص مشمول و غیرمشمول مالیات

مشمول و غیرمشمول مالیاتی

قبل از پرداختن به مبحث اشخاص مشمول و غیر مشمول مالیات می‌بایست بدانیم، مالیات هزینه اجتماعی است که مردم بابت هزینه های کشور پرداخت می کنند . که منابع مختلفی دارد . در کشور ما دو نوع مالیات داریم:

۱. مالیات های مستقیم  

۲. مالیات های غیر مستقیم

مصداق اصلی مالیات های غیر مستقیم ارزش افزوده است که از سال ۸۷ در سیستم کسب و کاری ما مقنن شده است و مالیات مستقیم که مصادیقش می شود مثل اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل ، مالیات اتفاقی و امثالهم که مردم هرساله طی اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند.

بحث مهمی که وجود دارد این است که اولین سوالی که برای من مخاطب یا من مالی پیش می آید این است که آیا اصلا اصلا من مودی مالیات هستم یا خیر ؟ این مهمترین پرسشی است که باید به آن پاسخ داده شود.

قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده هیچکدام صراحتا مودی را تعریف نکردند و ما تعریفی از مودی در باب قانون نداریم یعنی صراحتا قانون بگوید مودی کیست ما نداریم . ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم و قانون ارزش افزوده بصورت مصداق گونه مودی را تعریف کرده همانگونه در قانون مالیات مستقیم می گوید کلیه اشخاص حقیقی ایرانی نسبت به درآمد های‌شان در ایران و خارج از ایران باید مالیات پرداخت بکنند .یک تعریفی به نوعی از مودی است ولی تعریف صریحی نیست و مستقیما این را تعریف نکرده‌اند. حالا در کل ادا کننده مالیات را مودی می گویند.حالا من به عنوان شخصی که می توانم ادا کننده مالیات باشم باید ببینم مشمول هستم یا غیرمشمول هستم.

مشمول چه کسی است ؟

مشمول کسی است که طبق قانون باید تکالیف مالیاتی را انجام دهد و مالیات مشمول را پرداخت کند. غیرمشمول ها موضوع ماده ۲ قانون مالیات مستقیم هستند. سازمانها ،نهادها ، وزارتخانه ها و موسساتی که بودجه آنها توسط دولت تامین می شود که اینها غیرمشمول هستند و اصلا موضوع بحث ما نیستند.

حالا همین مشمول ها چند دسته هستند:

۱-عادی هستند.

۲- معاف هستند.

۳- نرخ صفر هستند .

یعنی درسته اینها مشمول هستند و مودی تلقی می شوند اما سه حالت دارند :

۱.مشمولین عادی که مثل عموم مردم اظهارنامه می دهند ،خرید و فروش شناسایی می کند و مالیات پرداخت می کنند یا معاف هستند یعنی تکالیف مالیاتی انجام نمی دهند و مالیاتی هم پرداخت نمی کنند مثل کشاورزان موضوع ماده (۸۱) یا اشخاصی هستند که نرخ صفر هستند یعنی تکالیف دارند اما در عمل مالیاتی پرداخت نمی کنند چون در آمدشان ضربدر نرخ صفر می شود.

چه کسانی مودی هستند؟  ماده ۱ ق م م می گوید هر شخص را به دو دسته میکنیم ، هر شخص حقیقی و حقوقی داریم کلیه اشخاص حقیقی باز  ۲ دسته هستند

۱. حقیقی ایرانی که مقیم ایران هستند. 

۲. حقیقی ایرانی که مقیم ایران نیستند.

در صورتی که تمایل به خواندن مقاله مشمولان و غیر مشمولان در مجله مالیاتی دارید کلیک کنید.