||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه
مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی
مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی : با توجه به نیاز های امروزه جامعه و تفاوت در سیاست های مالیاتی کشور، نقش مشاور مالیاتی بیش از پیش اهمیت یافته است. و با توجه به تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی و جرائم و بخشودگی های مالیاتی در نظام مالیاتی کنونی تاثیر پیشگیری بیش از درمان در کسب و کارها می باشد. در سیستم پیش از 1394 ساختار به گونه ای بود که عموما مسائل مالیاتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی پیگیری می شد، در حالی که در ساختار فعلی کسب و کارها باید بیش از پیش به اقدامات پیشگیرانه از طریق مشاور مالیاتی اقدام نمایند. مجموعه مریم آتشگاه به عنوان تخصصی ترین مرکز ارائه خدمات مالیاتی به مودیان مالیاتی، مشاور مالیاتی ارائه می نماید. مودیان و صاحبان کسب و کارها می توانند از طریق خدمات مشاور مالیاتی نسبت به مدیریت امور مالیاتی خود از طریق مجموعه ما اقدام نمایند.

لطفا جهت اخذ مشاوره با شماره های ذیل در ارتباط باشید :‌

۰۹۱۲۹۴۸۰۶۴۵

۰۹۱۲۴۷۶۷۳۳۵