||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

عدم فعالیت

شرکت های فاقد فعالیت مالیات می پردازند؟

تفاوت عدم فعالیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی:

هر شخص حقوقی به محض ایجاد شدن یا اصطلاحا شخصیت متولد می شود اولین تکلیف مالیاتی که دارد ابطال تمبر سرمایه می باشد، ابطال تمبرسرمایه با اسنتاد به ماده 48 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 که از اول سال 1395 اجرایی شد نیم در هزار می باشدیعنی شما نیم در هزار سرمایه خود را بابت تمبر سرمایه ابطال نمایید که این مهلت دو ماه می باشد یعنی از تاریخ تاسیس فرصت دارید تمبر را باطل کنید. بگذریم از ماده 51 که میگوید دو برابر به اضافه نیم در هزار جریمه کسانی میباشد که تمبر را باطل نکرده اند.

این مورد اولین گام و تکلیف شخص حقوقی به محض تاسیس میباشد اما بعد از تاسیس شرکت از فعالیت خود منصرف شدید بعد تمبر سرمایه که انجام دادید تشکیل پرونده مالیاتی دهید، دفاتر را پملپ کنید و در پایان آن سال مالی به عنوان مثال سال 1395 ثبت شدید و در سال 1396 میخواهید اظهارنامه ارسال کنید برید و به حوزه اعلام کنید که در سال 1395 فعالیتی نداشتید و اظهارنامه صفر رد کنید حتی اگر این تکالیف را انجام ندهید پرونده شما قابل دفاع میباشد در صورتیکه که فعالیتی نداشته باشید اما منطق این است که شما تکالیف خود را انجام دهید و سازمان را در جریان عدم فعالیت خود قرار دهید.

در مورد اشخاص حقیق هم همین منوال می باشد اما عدم فعالیت نسبت به گذشته میشه اعلام نکرد نه آینده .

سوالات خود در مورد این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *