پادکست۸: حق اولاد و عائله مندی

maryam atashgahپادکست هشتم: حق اولاد و عائله مندی

در این پادکست قصد داریم نحوه تعلق گرفتن حق اولاد و عائله مندی به کارمندان در شرکت های دولتی و خصوصی را شرح دهیم.

  • حق اولاد و عائله مندی یک مفهوم دارد؟
  • حق اولاد به چند فرزند تعلق می گیرد؟

موضوع اصول و مفاهیم مالیاتی را میتوانید در پادکست قبلی بشنوید.