وبینـار تـخصـصی

قانون پایانه های فروشگاهی

این رشته وبینار به صورت رایگان برگزار می گردد و شرکت برای عموم آزاد است. جهت ثبت نام و مشاهده وبینار های گذشته به صفحه وبینار قانون پایانه های فروشگاهی مراجعه بفرمایید.

مریم اتشگاه
۳ کتاب

تخصصی

۸ دوره

آموزش تخصصی

+ ۱۰۰۰ دقیقه

تولید آموزش رایگان

+ ۵۰۰۰ دانشجو

دوره‌های آموزشی

رادیـو مـالیـات

مریم آتشگاه l مشاوره و مدرس مالیاتی

مریم اتشگاه

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی

مریم اتشگاه

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی

مـجله آمـوزش مالـیات

آشنایی با مفاهیم مالیاتی