دوره تـخصـصی

وکـیـل مـالـیــاتی

این دوره از ابتدای مهر ۱۴۰۱ بصورت حضوری و آنلاین شروع میشود.
برای دریافت مشاوره و ثبت نام به صفحه دوره وکیل مالیاتی مراجعه فرمایید.

3 کتاب

تخصصی

8 دوره

آموزش تخصصی

+ ۱۰۰۰ دقیقه

تولید آموزش رایگان

+ ۵۰۰۰ دانشجو

دوره‌های آموزشی

مریم آتشگاه l مشاوره و مدرس مالیاتی

مریم اتشگاه

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی

مریم اتشگاه

درخواست مشاوره رایگان برای
ثـبت نام دوره‌هــای آمـوزشی