جرم معامله با کدفروش

جرم معامله با کد فروش

کد فروشی چیست ؟ جرم معامله با کد فروش : کد فروشی چیست ؟ برخی از مودیان با تاسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتورهای جعلی می‌کنند، و با سواستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. بر اساس ماده 276 قانون مالیات‌های مستقیم، 6 ماه تا دو سال …

جرم معامله با کد فروش ادامه »