پرونده مالیاتی

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی

کلیه مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی موظف هستند تا تشکیل پرونده مالیاتی بدهند که هر کدام ترتیبات و روند مخصوص خود را دارد در این مقاله به بررسی مدارک تشکیل پرونده مالیاتی می پردازیم و شما را در این مسیر همراهی کنیم. اشخاص حقوقی: هر شخصیت حقوقی(شرکت ها و موسسات) باید پس از …

مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی ادامه »