مشمولین مالیات

آیا شما مشمول مالیات هستید؟

ماليات عبارت است از قسمتي از در آمد يا ثروت افراد كه توسط قانون تعیین می‌گردد، آیا شما مشمول مالیات هستید؟ مقدمه اصولا دولت در مقام متولی اصلی قدرت در کشور وظیفه کنترل جامعه، تأمین امنیت، ارائه خدمات عمومی، ایجاد راه‌ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و… را بر عهده دارد. دولت برای تحقق …

آیا شما مشمول مالیات هستید؟ ادامه »