معرفی انواع شرکت ها

معرفی انواع شرکت ها

معرفی انواع شرکت‌ها معرفی انواع شرکت ها : بر اساس قانون تجارت، شرکت‌ها به ۷ دسته تقسیم می‌شوند: شرکت سهامی، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی. انواع شرکت‌ها به دلیل تعداد شرکاء، میزان سرمایه، مسئولیت شرکاء و نحوه تصمیم گیری با هم متفاوت است. …

معرفی انواع شرکت ها ادامه »