ابلاغ اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی

ابلاغ اوراق مالیاتی ابلاغ اوراق مالیاتی : به تسلیم برگه‌ها و اوراق مالیاتی به مالیات دهندگان، ابلاغ اوراق مالیاتی گفته می‌شود. این اوراق می‌توانند شامل میزان مالیات، اعلام قطعیت مالیات، دوره و نوع مالیات مودی، تکالیف قانونی مودی، اجرائیه، حقوق او و تعهدات مالیات دهنده باشند. (مانند برگ تشخیص مالیات یا رای هیات‌های حل اختلاف …

ابلاغ اوراق مالیاتی ادامه »