اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی : اظهارنامه مالیاتی یکی از تکالیف مالیاتی مهم سالانه هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول مالیات می‌باشد که باید نسبت به تنظیم و ارسال این اظهارنامه عملکرد مالیاتی اقدام کنند. اظهارنامه مالیاتی فرمی است به‌منظور اظهار درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سرمایه، معافیت‌ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات و …

اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی ادامه »