||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۹: ماده ۱ ق.م.م ارزش افزوده (مفاهیم و اصطلاحات)

maryam atashgahپادکست نهم: ماده ۱ق.م.م ارزش افزوده
در این پادکست قصد داریم در مورد قانون دائمی ارزش افزوده که از دی ماه ۱۴۰۰ برخی از مواد آن به اجراء در آمده است را شرح دهیم.
  • ماده یک قانون ارزش افزوده چیست؟
  • مهمترین تغییر قانون ارزش افزوده چیست؟