||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

پادکست ۱۲: مالیات بر ارث (قسمت ۱)

maryam atashgahپادکست دوازدهم: مالیات بر ارث(قسمت ۱)

در این پادکست در خصوص بازه های زمانی موجود در مبحث مالیات بر ارث صحبت می کنیم.

  • دوره بقایا مربوط به چه سالی می باشد؟
  • برای ارزش گذاری ماترک متوفی چه تاریخی ملاک می باشد؟