||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

وکیل مالیاتی پروانه می خواهد؟

یکی از سوالات متداول در این حوزه در خصوص نیاز به داشتن پروانه وکالت یا مجوز خاص است؟
مودیان مالیاتی چگونه باید به وکیل خود وکالت دهند تا به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند؟
ابتدای امر باید به موضوعات ذیل پرداخت و سپس پاسخ سوال ابتدا را داد.

تعریف وکالت

وکالت در تعریف حقوقی، عقدی است که فی مابین دو نفر(به صورت حداقل دو نفر چون میتواند تعداد افراد بیشتری را در بر داشته باشد) منعقد می شود و بعد از انعقاد آن یکی از طرفین موکل و طرف مقابل وکیل خوانده می شود.
موکل اعم از حقیقی و حقوقی شخصی است که امور و یا تعهداتی که تکلیف یا اختیار انجام آنها را دارد به دلایلی به شخص دیگری(وکیل) واگذار می کند و از زمان تنظیم وکالتنامه اقدامات وکیل در موضوع وکالت پایان وکالتنامه به منزله اقدامات موکل بوده و نافذ است.
عقد وکالت از عقود جایز است به این معنا که طرفین عقد وکالت(وکیل، موکل) هر زمان لازم دیدند می توانند عقد را فسخ نمایند و برای این امر نیاز به قبولی و یا پذیرش توسط طرف مقابل نیست.
انواع وکالت بر اساس نوع وکالتنامه به نه شکل است که در اینجا به دو مورد وکالت قضایی و غیر قضایی می پردازیم:
وکالت قضایی : زمانی که موکل انجام امور قضایی خود را، که نیازمند دانش و تخصص کافی حقوقی برای انجام آن است، به وکیل دادگستری(وکلای دارای پروانه وکالت) محول می شود.
وکالت غیرقضایی: در مواردی که اقدامات موکل در مراجع غیر قضایی مانند سازمان امور مالیاتی انجام می گردد، فرد به شخص دیگری که فاقد پروانه وکالت(البته وکلای دادگستری هم می توانند در این بخش ورود نمایند) است، وکالت میدهد. به این نوع از وکالت ،وکالت مدنی یا کاری نیز گفته میشود.

وکالت مالیاتی

اکنون با توجه به اطلاعات داده شده زمان آن رسیده است که به سوال ابتدای موضوع پاسخ داده شود، با توجه به موارد گفته. شده وکالت مالیاتی نوعی وکالت مدنی است پس نیازمند داشتن پروانه وکالت یا مجوز خاصی ندارد هر چند که جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران اقدام به جذب و صدور مجوز با عنوان مشاور رسمی مالیاتی ایران می نماید.
وکالت در پرونده ها و امور مالیاتی نوعی وکالت مدنی است، وکالتی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و ضرورتا شما نیازی نیست که وکیل دادگستری یا عضو انجمن مشاوران ر سمی مالیاتی ایران باشید . صرفا با تنظیم یک وکالتنامه در دفتر خانه این امکان به شما داده می شود تا از حقوق مودی خودتان در مراجع رسیدگی، وصول و اجرا و مراجع حل اختلاف سازمان امور مالیاتی اقدام نمائید.
مودیان مالیاتی می توانند نسبت به تمام امور مالیاتی خود وکیل داشته باشند، اما حدود اختیارات وکیل مودی در موضوع وکالتنامه مندرج در وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی دارد، چرا که وکالت یک عقد است که مفاد آن بین وکیل و موکل تنظیم و منعقد می گردد و موکل اختیارات خود را در حدود مشخصی وفق موضوع وکالتنامه به وکیل خود تنفیذ می نماید.

وکالتنامه مالیاتی

نحوه تنظیم وکالتنامه مالیاتی و موارد مهم که باید مورد توجه وکیل و موکل قرار گیرد در این بخش به شما گفته میشود.
۱-مدت وکالت نامه
۲-موضوع وکالتنامه
۳-تنفیذ حق توکیل
۴-حق عزل

مدت وکالت:

عموما این وکالت نامه نامحدود تنظیم میگردد اما با انتخاب موکل میتواند مدت زمان محدود داشته باشد، که بخاطر فرایند اداری سازمان امور مالیاتی این امر توصیه نمی گردد جز درموارد رسیدگی که زمان کمتری نسبت به سایر مراحل مالیاتی دارد.

موضوع وکالتنامه:

این بند از موارد بسیار مهم در وکالتنامه است که باید با دقت نظر تنظیم گردد و عدم توجه به هر بخش آن میتواند شما را در مراجعات به چالش بکشاند، به عنوان مثال اگر در متن وکالتنامه امکان حضور و پیگیری در وصول و اجرا قید نگردد حوزه مربوطه میتواند وکیل مالیاتی بودن شما را به رسمیت نشناخته و امکان ورود به پرونده را به شما ندهد.

تنفیذ حق توکیل:

عموما این اصلاح را که”وکالت قائم به شخص میباشد ” شنیده ایم، به این معنی که وقتی موکل به فرد خاصی وکالت میدهد انتظار اجرا و پیگیری امور را از فرد مذکور دارد لذا اقدام به دادن حق توکیل به غیر نمی نماید. این در صورتی است که داشتن حق توکیل باعث میشود تا در صورت عدم حضور شخص وکیل یا هم زمانی دو رسیدگی وکیل امکان دادن وکالت به فرد متخصص دیگری را داشته باشد. لذا توصیه بنده تنفیذ این حق در وکالتنامه مالیاتی است.

حق عزل:

این بند از مواردی است که حتما در وکالتنامه وکیل مالیاتی درج می گردد و وکالتنامه ها با حق عزل وکیل تنظیم میگردد.

سوالات خود در مورد این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *