||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

وکالت مالیاتی

وکالت‌ مالیاتی

وکالت مالیاتی

وکالت مالیاتی : یکی از تخصص های مجموعه که در آن رزومه درخشانی داریم خدمات وکالت‌مالیاتی است، که با بیش از صد ها پرونده مالیاتی موفق توانستیم در ارائه خدمات وکالت‌مالیاتی برند درخشانی برای خود در میان مودیان ایجاد نمائیم. مقوله وکالت‌مالیاتی از جمله خدمات تخصصی است که نیاز آن در کسب و کارها بیش از پیش حس می گردد، و البته که پیدا کردن فرد متخصص به عنوان وکیل مالیاتی خود موضوعی بسیار مهم و اساسی است، چرا که مدت زمانی که برای رفع و رجوع پرونده های مالیاتی از حیث زمان و هزینه وجود دارد امری مهم و قابل توجه است. لذا در خصوص انتخاب وکیل مالیاتی یا ورود به حوزه وکالت مالیاتی باید دقت عمل بیشتری داشت.

لطفا جهت اخذ مشاوره از خانم مریم آتشگاه با شماره های ذیل در ارتباط باشید :‌

۰۹۱۲۹۴۸۰۶۴۵
۰۹۱۲۴۷۶۷۳۳۵