||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه

مفاصاحساب

مفاصا حساب مالیاتی :

ماده 235 ق م م >>> سازمان موظف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت کردن حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند .

مفاصا چیست ؟

مفاصا نشان می دهد وضعیت مالیاتی شما تا آن روز چقدر هست: یعنی مثلا تا آن روز صفر است یا نه اصل بدهی را پرداخت کردید. 8 تومان جریمه بدهکارین و وضعیت تا آن روز را نشان می دهد پس اگر مفاصا گرفتید به این معنی نیست که بعدا برگ متممی نمیاد یا برگ مالیاتی نمیاد آن سال مفاصا حساب گرفتن اصلا به این معنی نیست که دیگر نسبت به آن سال مالیاتی نمی دهید .

کاربرد مفاصا حساب مالیاتی: مفاصا حساب برای چه شرایطی گرفته می شود؟

وقتی یک شرکتی داری می خواهی سهام خودت را منتقل کنی یا یک شرکتی را کلا منتقل کنی به یه گروه دیگر یا ملکی را می خواهی بفروشی یا می خواهی تسهیلات بانکی بگیری یا می خواهی پروانه کسب بگیری برای این موارد میروی مفاصا حساب می گیری .

خیلی از کسانی که پروانه کسب گرفتن می روند اول اتحادیه خودشون یه نامه به شما می دهند میگویند بروید حوزه و گواهی موضوع ماده 186 بگیرین و تو این گواهی نشان می داد شما الان مجاز هستین پروانه کسب بگیرین یا تمدیدش کنید ( البته الان الکترونیکی شده و دیگر نامه نمی دهند) برای کارت های بازرگانی هم به همین ترتیب است .

اشکال مفاصا حساب دو حالت دارد

 1. مفاصا وقتی داده می شود موردی که شما جریمه دادید مفاصا را می دهند ولی جریمه را درج نمی کنند ولی یک وقتهایی که شما بدهی و جرایم مالیاتی دارید قید می شود که مفاصا حساب شما داده میشود اصل را پرداخت کردین و n تومان جریمه دارید .

یعنی داشتن بدهی جریمه مالیاتی مانع از صدور مفاصا حساب نیست .

 

چه زمانی مالیات قطعی می گردد ؟

در موارد زیر مالیات قطعی است در صورتی که در طول مدت زمان اعتراض آرای صادره توسط مودی مورد اعتراض قرار گیرد ( به استثنای هیات حل اختلاف مالیاتی و تجدید نظر )

 1. صدور برگ تشخیص >> یعنی وقتی برگ تشخیص شما آمد ( در عملکرد 30 روز و ارزش افزوده 20 روز )
 2. بری با ممیز کل (ماده 238 ) توافق کردی قطعی شد
 3. رای بدوی صادر شد و اعتراض نکردی قطعی شده
 4. صدور رای هیات تجدید نظر (247) شما چه اعتراض کند چه نکند چه قبول داشته باشید چه نه بی برو برگرد قطعی و لازم الاجرا است .مراجع بعد از تجدید نظر اهمیت نداره چون اینجا قطعی می شود پس حداکثر در مرجعی به نام 247 (تجدید نظر) مالیات شما قطعی می شود .
 5. صدور رای شورای عالی مالیاتی
 6. صدور رای هیات 216
 7. صدور رای هیات هم عرض
 8. صدور رای هیات 251 مکرر
 9. صدور رای دیوان عدالت اداری

( در مورد 4 در تجدید نظر رای شما قطعی شده و موارد 5 تا 9 مفهومی ندارد)

یک سری بخشنامه منوط بر اینکه اکر بدهی قطعی خود را پرداخت کنید یا ترتیب پرداخت (اقساط) دهید می توانید مفاصا بگیرید یعنی حتی اگر اقساطی هم بود می توانید د رخواست مفاصابدید.

یکی از مواردی که در این بحث وجود دارد گواهی موضوع ماده 186 هست که برای صدور ، تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب هست یعنی برای این مسائل و مجوزها شما باید گواهی ماده ۱۸۶ بگیرید.که بعد این بخشنامه آمد که گفت برای جلوگیری از فرار مالیاتی برای ابطال کارت بازرگانی هم شما باید مفاصا بگیری ( شماره بخشنامه ۱۹۵۳/۲۰۰ مورخ ۵/۲/۹۱ ) اما بعداز این یک بخشنامه آمد و اشاره کرد به اینکه قانون گذار فقط راجع به صدور ،تجدید ، تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب صراحتا در مورد موضوع ماده 186 صحبت کرده و به موارد دیگر نباید تسری پیدا کند.

تبصره 1) یکی از جاهایی که خیلی از مودیان مالیاتی شرکت های غیر فعال دارند و خودشون را به دردسر می اندازند تسهیلات بانکی هست مرود بانک یک وام بگیرد می گوید 50 تومان می دهم اما اگر شرکت باشی میتونم بهتون 200 تومان وام بدهم طرف هم می رود وام می گیرد 200 تومان و بعدا برایش دردسر می شود چون وقتی شما تسهیلات بانکی می خواهید شعبه بانکی شما یک نامه استعلام از اداره دارایی می گیرد .قبلا این دستی بود یعنی به شما می گفتند برو استعلام بگیر بیاور که شما یک گواهی پرداخت ویا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده را می بردی بانک برای اینکه بتوانی تسهیلات بگیری اما حالا این گواهی بر مبنای نسخه ای به نام صورت های مالی ارائه شده.

بعضی صورتهای مالی صوری می ساختن تراکنش نشان می دادند شرکت را سود ده نشان می دادند و هر کاری که بتوانن تسهیلات بگیرن غافل از اینکه تو وقتی به اسم شرکت داری وام می گیری یعنی درآمدی برای این شرکت وجود دارد اگر تو شناسایی اش نکنی و باعث مشکل می شود به خصوص برای کسانی که شرکت شون غیر فعال بوده.

( آیین نامه 2498)

تبصره 2) سازمان امور مالیاتی بررسی کرد و دید بعضی از شرکت ها یا بعضی از مدیران شرکت ها همینجور دارن شرکت میزنند و سمت می گیرند و هیات مدیره میشوند جا به جا می شوند منحل می شود بعد این ماجرا تو تبصره 3 ماده 186 گفت اصلا نمی توانیم کنترل کنیم بعضی از مدیران بدهکارند و سوابق خوبی ندارند برای همین آمد گفت شما اسامی از مدیرانی که بدهی مالیاتی دارند  اعم از مستقیم و غیر مستقیم( ارزش افزوده) باید به اداره ثبت شرکت ها بدی در خصوص اینکه اینها بدهی دارند صورت حساب غیر واقعی داشتن یا شرکت صوری داشتن یا هر چیزی دیگری  برای اینکه اگر اینها خواستن هر اقدامی در اداره دارایی انجام بدهند مثلا سمت جدیدی بگیرند یا عضو هیات مدیره بشوند و …. شرکت ها بی چهار چوب عمل نکنند و عملکرد شفافی داشتهباشند و ردگیری و رد یابی بشوند پس گفت توی یک لیست از مدیرها می دهی حالا اداره ثبت موظف است که یک سری موارد را در مورد انحلال و…. رعایت کند.

در تبصره 4 ماده 186 می گوید اگر یک شرکتی 5 سال گفت من فعالیت ندارم و عدم فعالیت  زد باید لیست را به اداره ثبت اعلام کند ثبت شرکت ها مکلف است که اگر آن شرکت خواست برود تغییری بدهد بگوید باید شرکت برود دارایی مفاصا حساب بگیرد تا من تغییرات بدهم و سوال میپرسد چرا یک شرکت حقوقی تاسیس شده 5 سال غیر فعال بوده. یک بخشنامه (30/4/3280/18552) می گوید مدت اعتبار گواهی صادره ماده 186 یک سال شمسی است .

ماده 187 که در مورد دفاتر اسناد رسمی  می‌گوید اکر تو میخواهی معامله ایی را ثبت کنی ، اقاله کنی ، فسخ کنی باید بایدباید گواهی انجام معامله بگیری یعنی آن مودی تو باید برود اداره دارایی یک گواهی در خصوص ماده 187 بکیرد و برای تو بیاورد ثبت معامله مثل صلح یا بیع یا هر چیزی اما در معامله ( من و شما معامله ایی کردیم دو طرف به این نتیجه رسیدیم اقاله اش کنیم )حتی برای اقاله هم لازم است چون اگر شما یک معامله ای را ثبت کنی یک بازه زمانی بگذرد اقاله اس کنی هم باز مالیات دارد ولی اگر ظرف آن زمان نباشد نیاز به مالیاتی نیست . فسخ دفاتر اسناد رسمی گواهی انجام معامله برای فسخ هم لازم است.

الان تو سیستم مالیاتی جدید کاری کردن بخشی از تکالیف وصول مالیاتی را دادن به دفترخانه ها گواهی انجام معامله حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ اعلام دفتر خانه باید به دفترخانه باید به دفترخانه پاسخ داده بشود پس از وصول بدهی های مالیاتی  اما بگوید طرف بدهی مالیاتی نداشت باید ظرف 10 روز به دفترخانه ابلاغ کنند تا دفترخانه بتواند فرآیند ثبت یا اقاله یا فسخ را انجام بدهد.

نکته : تبصره 1: اگر شما در مورد مفاصا حساب مالیاتی خود با سازمان امور مالیاتی اختلافی دارید و نیاز بود ( یه وقتایی هست نیاز به مفاصا حساب فوری دارید میتوانید سپرده بدید تضمین بدید مفاصا بگیرید و کارتون رو انجام بدین ولی در مواردی که اختلاف دارید باید مراجع حل اختلاف مالیاتی خارج از نوبت در اسرع وقت به موضوع رسیدگی کنند و پاسخ بدهند تو این بازه هم شما می توانید تضمین ، سند، وثیقه، اوراق بهادار و …. بذارید و بتوانید مفاصا بگیرید و کارتون راه بیفتد . یعنی نباید اینقدر معلق کنن و بگویند باید برود حل اختلاف و تجدید نظر .

تبصره 2: در مواردی هم که حکم دادگاه وجوه مربوط به حق واگذاری در محل صندوق دادگستری تودیع مشود مسُولان وقتی باید آن پول را به شما پس بدهند که مالیاتش را کسر کنند به سازمان امور مالیاتی واریز کنند و بعد پول شخص را بدهد ( مثلا دو طرف با هم مشکل دارند یکی توقیف ملک دیگری را می گیرد ملک فروش می دهد آن بدهی داده می شود مازادش تودیع می شود به صندوق دادگستری وقتی طرف می خواهد برود آن پول را از از صندوق دادگستری بگیرد اول مالیات متعلق را کسر می کند به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند بعد پول آن شخص را بدهد.

تبصره 3 و4 >>>> در مورد وکالت های بلاعزل هست همانطور که می دانید وکالت عقدی است که به موجب فوت و هجر موکل از بین میرود و اعتبار آن باید منوط به قرارداد دیگری بشه که با فوت و هجر طرف ازبین نرود.

اینجا می گوید در مورد وکالت های بلاعزل نسبت به اموال منقول و غیر منقول که خودشون می توانند یک حقوق مالی ایجاد بکنند دفترخانه ها باید ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی این وکالت نامه ها را اعلام کنند مثلا طرف می گوید من والتی ملک فروختم یا وکالت ماشین خریدم در جریان باشید که دفترخانه ها مکلف هستند یک نسخه از این رو باید به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند ( در تبصره 3 ماده 187 )

نکته : فرآیند مفاصا حساب یک فرآیند کاملا اداری است یعنی یه وقتهایی ممکن است شما بروی مفاصا بخواهی ولی طرف مرتبا تاخیر می اندازدو باعث ضرر شما در معامله می شود سعی کنید فرآیند مفاصا حساب را به محض اینکه درخواست  کتبی دادید فردا و پسفردای آن پیگیری کنید اگر  این فرآیند داشت کند پیش می رفت حتما از طریق مقامات بالاتر آن حوزه نسبت به گواهی موضوع ماده 186 اقدام کنید . به خاطر اینکه یک موضوع اداری است و ممکن است در زمان پیک کاری سازمان امور مالیاتی اتفاق بیفتد و خیلی به تاخیر بیندازند و مودی ضضر کند.

در بخشنامه 10171 می گوید که اگر پرداخت کرد یا ترتیب پرداخت داده شد به مودی مفاصا حساب بدهید.

این فرآیند الان کلا الکترونیکی شده

الان اصلا مودی خبر ندارد اتاق اصناف ، تعاونی ، بانک و … یک استعلام می زند به دارایی و دارایی تاریخ می دهد و مثلا ازاین فرآیند حذف شوید .

بخشنامه 31/98/200 روند اخذ گواهی 186 الکترونیکی

*سعی کنید تا آخرین زمانی که خودتان در یک شرکت هستید مفاصا را بگیرید و به نفر بعدی تحویل بدهید.

سوالات متداول

1- چه زمانی مالیات قطعی می گردد ؟

 1. صدور برگ تشخیص >> یعنی وقتی برگ تشخیص شما آمد ( در عملکرد 30 روز و ارزش افزوده 20 روز )
 2. بری با ممیز کل (ماده 238 ) توافق کردی قطعی شد
 3. رای بدوی صادر شد و اعتراض نکردی قطعی شده
 4. صدور رای هیات تجدید نظر (247) شما چه اعتراض کند چه نکند چه قبول داشته باشید چه نه بی برو برگرد قطعی و لازم الاجرا است .مراجع بعد از تجدید نظر اهمیت نداره چون اینجا قطعی می شود پس حداکثر در مرجعی به نام 247 (تجدید نظر) مالیات شما قطعی می شود .
 5. صدور رای شورای عالی مالیاتی
 6. صدور رای هیات 216
 7. صدور رای هیات هم عرض
 8. صدور رای هیات 251 مکرر
 9. صدور رای دیوان عدالت اداری

2-

 

 

فهرست مطالب

سوالات خود در مورد این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *