||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه
مالیات حق تمبر چیست

مالیات حق تمبر چیست

مالیات حق تمبر

مالیات حق تمبر چیست : مقدمه مالیات حق تمبر

در مصوب 1348 قانون مالیات‌های مستقیم در فصل دوم قانون از مواد 205 تا ماده 213 در خصوص مالیات حق تمبر قانون‌گذاری شده است و می‌توان گفت پایه قانون فعلی با

مالیات حق تمبر چیست
مالیات حق تمبر چیست

قانون سال 1348 تفاوت‌های ریشه‌ای ندارد اما در مواردی دست خوش تغییرات قرار گرفته است، پس از انقلاب اسلامی قانون مالیات‌های مستقیم سال 1366 با اصلاحات وبه نوعی می‌توان گفت قانون جدیدی همراه گردید که در قانون مذکور حق تمبر از مواد 44 تا 51 قانون را در بر دارد ولی در ذات مواد قانونی تغییرات زیادی به چشم نمی‌خورد، که البته در اصلاحیه 1380 مواد 44-48 قانون اصلاح گردید.

اما در اصلاحیه تیر ماه 1394 اصلاحات مهمی در قانون مالیات حق تمبر رخ داد، هر چند در اصلاحیه 31 تیر 1394  حق تمبر مانند سابق از مواد 44 تا 51 را در بردارد اما نکته مهم آن این است که مواد 45 و 48 مالیات حق تمبر در این قانون اصلاح گردید.

مالیات حق تمبر چیست؟

منبعی از منابع مالیات‌های مستقیم در زمره مالیات بر دارایی می‌باشد که در آن از طریق الصاق تمبر بر روی اسناد و اوراق بهادار مالیات مطالبه می گردد که این امر جهت اعتبار دادن و رسمیت بخشیدن به اسناد و اوراق بهادار می باشد.

تغییرات مهم مالیات حق تمبر :

1366-1380 قانون مالیات های مستقیم :

 • در ماده 208 ق.م.م مالیات حق تمبر سهام و سهم الشرکه و افزایش سرمایه موضوع شرکت‌ها به نرخ 2 در هزار
 • مهلت زمان پرداخت مالیات حق تمبر 1 ماه از تاریخ تاسیس یا افزایش سرمایه

مثال :

شرکت الف با سرمایه ثبتی 500.000.000 ریال در سال 1393 ثبت گردیده است مالیات حق تمبر آن را محاسبه نمائید.

 1.000.000=2/1000 *500.000.000

1394 قانون مالیات های مستقیم : 

 • در ماده 48 ق.م.م مالیات حق تمبر سهام و سهم الشرکه و افزایش سرمایه موضوع شرکت‌ها به نرخ نیم در هزار
 • مهلت زمان پرداخت مالیات حق تمبر 2 ماه از تاریخ تاسیس یا افزایش سرمایه

مثال :

شرکت الف با سرمایه ثبتی 500.000.000 ریال در سال 1396 ثبت گردیده است مالیات حق تمبر آن را محاسبه نمائید.

 250.000=0.5/1000 *500.000.000

نهاد متولی چاپ اوراق مشمول حق تمبر

وفق ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی چاپ اوراق  و اسناد بهاداری است که مشمول پرداخت مالیات حق تمبر می‌باشند. که در مصوبه سال 1366 به وزارت امور اقتصادی و دارایی این اختیار داده شد که بجای ابطال تمبر اقدام به صدور قبض مالیات نماید.

موارد مشمول پرداخت مالیات حق تمبر

به طور کلی می‌توان موارد مشمول پرداخت حق تمبر را در 5 دسته قرار داد که هر کدام دارای زیر مجموعه خود هستند در این قسمت صرفا آن ها را نام برده و در قسمت نرخ مالیات حق تمبر تمام موارد مشمول با نرخ مالیات متعلق را خدمتتان عرض می‌نمائیم.

 1. اوراق بهادار
 2. اسناد تجاری
 3. اوراق و مدارک
 4. قراردادها و اسناد مشابه
 5. پلاک ترانزیت

نرخ مالیات حق تمبر : 

اوراق بهادار :

 • چک 200 ریال
 • برات نیم در هزار
 • سفته(فته طلب) نیم در هزار

اسناد :

 • اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر یا معامله می گردند. 5000 ریال
 • بارنامه دریایی، هوایی 5000 ریال
 • بارنامه زمینی 1000 ریال
 • بیمه نامه 5000 ریال

اوراق و مدارک :

 • کارت معافیت خدمت سربازی 10.000 ریال
 • گواهینامه رانندگی 1.000 ریال
 • گواهی رانندگی بین المللی 50.000 ریال
 • پلاک ترانزیت 200.000 ریال
 • کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه 1.000 ریال
 • دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی،ارشد، دکتری 10.000 ریال

اوراق و مدارک :

 • گواهی ارزش تحصیلی دوره ابتدایی، راهنمایی، متوسطه خارجی 20.000 ریال
 • گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی 50.000 ریال
 • پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندان پزشکی تجربی 20.000 ریال
 • پروانه مشاغل پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی، دارو سازی 100.000 ریال
 • جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی 100.000 ریال – تجدید : 50.000 ریال
 • کارت بازرگانی 100.000 ریال – تجدید : 50.000 ریال
 • پروانه وکالت و کارشناسی 100.000 ریال – تجدید : 50.000 ریال
 • سایر پروانه های کسب و کار 100.000 ریال – تجدید : 50.000 ریال

قراردادها :

 • برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • قرارداد وام یا اعطای تسهیلات – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • قرارداد های انواع سپرده های سرمایه گذاری و … – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • وکالت نامه های بانکی – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • تقاضای صدور ضمانت نامه – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • ضمانت نامه های صادره از طرف بانک – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال
 • تقاضای گشایش اعتبار اسنادی – در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشوند 10.000 ریال

موارد عدم شمول مالیات حق تمبر : 

همانگونه که می‌دانید وصف کلمه معافیت یا نرخ صفر یا غیر مشمول در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت است در این بخش قصد داریم به موارد عدم شمول بپردازیم پس موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات حق تمبر نمی‌باشند به این معنی که اصلا داخل در مطالبه‌گری سازمان امور مالیاتی نیستند و فی نفسه وفق قانون از دایره شمول پرداخت مالیات حق تمبر خارج می‌باشند.

 1. سرمایه اولیه و افزایش سرمایه اشخاص حقوقی که به طریقی غیر از شرکت تاسیس یا ثبت گردیده اند.
 2. سرمایه اولیه و افزایش سرمایه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از هرنوع موضوع مواد 133 و تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم
 3. سرمایه افزایش یافته ای که پیشتر مالیات آن پرداخته شده است( شرکت ها تا سقف سرمایه ای که مالیات آن را پرداخته اند در زمان کاهش و افزایش کمتر از آن سقف مشمول پرداخت مالیات نیستند)

موارد معاف از پرداخت مالیات حق تمبر : 

برای شرح این بخش بهتر است ابتدا مفهوم معافیت  مالیاتی را بدانیم”خروج قانونی برخی منابع درآمدی و سرمایه ای از محل پرداخت مالیات به صورت موقت و غیر دائمی را معافیت می گویند.”

با توجه به شرح فوق مصادیق معافیت از مالیات حق تمبر به شرح ذیل می باشد:

 1. موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد-ثبت شرکت در مناطق آزاد/مجوز فعالیت از سازمان منطقه آزاد، و بخشنامه 13/94/200 مورخ 08/02/1394
 2. موضوع بند (الف) ماده111 قانون مالیات های مستقیم- تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت های ادغام یا ترکیب شده معاف از پرداخت مالیات است
 3. ماده 9 قانون حمایت از شرت های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات- سرمایه اولیه و افزایش سرمایه واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقردر پارکهای علم و فناوری
 4. ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- افزایش سرمایه شرکت های بورسی و فرابورسی از طریق مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی
 5. چنان چه افراد حقیقی به شیوه‌هایی به غیر از شرکت (ثبت در اداره ثبت شرکت ها)، مثلا از طریق تشکیل و تاسیس موسسات غیر انتفاعی و صندوق‌های سرمایه گذاری احداث شده باشند، مکلف به پرداخت مالیات حق تمبر نخواهند بود و معاف از مالیات حق تمبر می باشند نیستند.

جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر : 

در ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم جریمه عدم پرداخت مالیات حق تمبر ظرف مدت زمان 2 ماه از تاریخ تاسیس شرکت یا ثبت افزایش سرمایه ثبتی معادل 2 برابر مالیات متعلق می‌باشد. با استناد به رای شماره 8129/4/30 مورخ 24/04/1378 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و روز پرداخت مالیات حق تمبر جزو مهلت مذکور در ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود. منظور از روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها تاریخ آگهی تاسیس می‌باشد.

 • جریمه مذکور قابل بخشودگی است
 • جریمه مذکور مشمول موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم نمی گردد

 

نگارنده مقاله تاریخچه مالیات حق تمبر چیست : خانم مریم آتشگاه ،‌ مدرس ، مشاور و وکیل مالیاتی

مالیات حق تمبر چیست
فهرست مطالب

2 دیدگاه دربارهٔ «مالیات حق تمبر چیست»

سوالات خود در مورد این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *