||

لوگو موسسه آموزشی مریم آتشگاه
حل اختلاف با ممیز کل

حل اختلاف با ممیز کل

حل اختلاف با ممیز کل موضوع ماده 238 ق.م.م

حل اختلاف با ممیز کل : حل اختلاف با ممیز کل موضوع ماده 238 ق.م.م، یکی از مهم‌ترین موضوعات در امور مالیاتی موضوع دادرسی مالیاتی مودیان مالیاتی می‌باشد که دارای نکات مهم و حساس بسیاری می‌باشد، که البته در نتیجه تجربه بسیار موارد مهم‌تر و کاربردی‌تر را می‌توان آموخت چرا که فرآیند دادرسی مالیاتی دو موضوع بسیار مهم دارد که فقط در فرآیند اجرا و تجربه آموخته و رشد می‌یابد،

1- عرف های حاکم بر ادارات سازمان امور مالیاتی

2- مهارت های فردی چون فن بیان، مذاکره،لایحه نویسی و …

در این مقاله تلاش دارم تا شما را با موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم آشنا سازم تا بتوانید در مواردی که محقق است موضوعات خود را در همان مراجع اولیه منتج به نتیجه نموده و موفقیت مورد نظر را بدست آورید.

مراجع حل اختلاف مالیاتی

در قانون مالیات‌ها از دو عبارت مراجع حل اختلاف مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صحبت شده است که باید گفت این دو مفهوم‌های متفاوت از یکدیگر بدین شرح دارند، مراجع حل اختلاف مالیاتی طیفی گسترده است که هیات های حل اختلاف مالیاتی بخش از آن می‌باشد، در حالی که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای تشریفات شکلی تشکیل مختص به خود هستند در صورتی که در تمام مراجع حل اختلاف این آداب تشریفات به یک گونه نیست به عنوان مثال هیات حل اختلاف بدوی ترتیبات تشکیلی متفاوت از شورای عالی مالیاتی دارد که پیشتر در مقالات اختصاصی آن ها به موضوع پرداخته شده است.

اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی

ممیز کل موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی مودیان می‌باشد چرا که پس از صدور برگ تشخیص به مودیان، در صورتی که معترض باشند ترتیبات ارجاع پرونده به دبیرخانه هیات‌ها داده می‌شود اما پیش از ورود پرونده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موارد اختلاف توسط مودی و ممیز کل مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از آن مسیر ارجاع پرونده به هیات یا برگشت به حوزه رسیدگی مشخص می‌گردد. در نتیجه اولین مرجع حل اختلاف مالیاتی ممیز کل موضوع ماده 238 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

ممیز کل موضوع ماده 238ق.م.م

پس از صدور برگ تشخیص مودیان مالیاتی ظرف 30 روز می‌توانند به برگ مالیاتی (در قانون موقت ارزش افزوده مهلت اعتراض 20 روز بود اما در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1400 مهلت اعتراض به 30 روز تغییر یافته است) صادره اعتراض نمایند، در صورتی که مودی به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت حل اختلاف به ممیز مالیاتی ارجاع می‌گردد و ممیز محترم موظف به رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی اسناد و مدارک و دفاعیات مودی می‌باشد تا بتواند نسبت به موضوع مطروحه تعیین تکلیف نماید.

از تاریخ ارجاع پرونده به ممیز کل 30 روز مهلت زمان دارد تا نسبت به توافق یا عدم توافق پرونده با مودی به اجماع برسد و در صورتی که خارج از این موعد توافق یا نظری داده شود فاقد اعتبار است، در نتیجه در مدت 30 روز وضعیت پرونده مشخص می‌گردد.

در جلسه با ممیز کل 2 حالت کلی وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشد :

  • مودی اسناد و مدارک خود را ارائه می نماید و ممیز کل مستندات مودی را پذیرفته و مالیات مودی تعدیل می‌گردد.
  • مودی اسناد و مدارک خود را ارائه می نماید و ممیز کل مستندات مودی را نپذیرفته و مالیات مودی تعدیل نمی‌گردد.

در هر دو حالت فوق حتی در موارد تعدیل پرونده با توجه به خواسته مودی دو مسیر مجزا پیدا می‌کند یعنی یا توافق می‌کند و پرونده مجدد به ممیز رسیدگی ارجاع می‌گردد یا توافق نکرده و پرونده جهت اقدامات لازم به دبیر خانه هیات های حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌گردد.

چند نکته در خصوص جلسه با ممیز کل 

  1. از آن جایی که ممیز کل یک مرجع حل اختلاف مالیاتی است در صورتی که شما وکیل مودی هستید باید اقدام به ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 ق.م.م نمائید.
  2. ممیز کل موظف است مطابق ماده 238ق.م.م به بررسی پرونده شما پرداخته و با شما به توافق یا عدم توافق برسد در نتیجه شما مکلف به پذیرش قطعی صحبت‌های ایشان نمی‌باشید و با توجه به وضعیت پرونده می توانید توافق یا اعتراض داشته باشید.
  3. طبق قانون ممیز کل می تواند در مواردی که تعرض مالیاتی وجود دارد نسبت به رفع تعرض مالیاتی اظهار نظر نماید و محدودیت متداول که ادعا می‌شود بیشتر از 70-80 درصد در کاهش اختیار ندارند خلاف قانون است و دامنه اختیارات آن ها محدود نشده است و موطوف به مستندات و دفاعیات شما می‌باشد.
  4. اظهارنظر ممیز کل خارج از مهلت زمان 30 روز فاقد وجاهت قانونی است.

نگارنده مقاله حل اختلاف با ممیز کل : خانم مریم آتشگاه ،‌ مدرس ، مشاور و وکیل مالیاتی

حل اختلاف با ممیز کل
فهرست مطالب

سوالات خود در مورد این مقاله، با ما به اشتراک بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *